Munkatársaink

Zergényi Zsuzsanna, közösségi koordinátor

2002-ben szereztem szociális munkás diplomát Szegeden. Az ezt követő közel tizenöt évbe a Szegedi Gyermekjóléti Központ munkatársaként dolgoztam, mint családgondozó. Feladatunk elsősorban a veszélyeztetett gyermekek helyzetének rendezésére, javítására irányult, kiegészülve prevenciós illetve szabadidős programok szervezésével.  A családgondozás komplex folyamatában a testi, lelki, érzelmi, értelmi, veszélyeztetés formáinak a csökkentése, optimális esetben a megszüntetése volt a cél.  Ehhez a gyakorlatban sajnos sok esetben szükségessé vált a hatósági intézkedések (védelembe vétel, családból kiemelés, stb.) kezdeményezése is.

Ezek az eljárási formák azonban a legtöbb esetben a család és a gyermek szempontjából nem bizonyultak sem hatékonynak, sem kíméletesnek.  Ennek hatására kezdetem el érdeklődni a családterápia iránt, ami a család egészét figyelembe véve rendszer szinten ad lehetőséget a beavatkozásra, illetve a problémák saját erőforrások felhasználásával történő megoldására.

Jelenleg az közösségi ellátás koordinátoraként tevékenykedem.

A gyermekvédelembe eltöltött évek természetesen nem múltak el nyomtalanul. A közösségi munkámban is az gyerekekkel , családokkal,  végzett prevenciós munkát tartom az egyik legfontosabb elemnek.

Feladataim:

 • információs, felvilágosító szolgáltatások szervezése, előadások készítése
 • iskolai prevenciós tevékenységek
 • kapcsolatépítés olyan személyekkel és szervezetekkel, akik a megkereső munkában a célcsoportok elérését segíthetik
 • drop-in szolgáltatás
 • Déli Party Service szolgáltatásban való részvétel

Vigh Erika, közösségi koordinátor (GYES-en)

2002-ben szereztem szociális munkás végzettséget Szegeden, majd 12 évet dolgoztam a gyermekvédelemben. 2014 január óta vagyok az Alacsonyküszöbű ellátás részlegvezető koordinátora.

Feladataim:

 • információs, felvilágosító szolgáltatások szervezése, előadások készítése
 • iskolai prevenciós tevékenységek
 • kapcsolatépítés olyan személyekkel és szervezetekkel, akik a megkereső munkában a célcsoportok elérését segíthetik
 • drop-in szolgáltatás
 • Déli Party Service szolgáltatásban való részvétel

Dobra Krisztina, közösségi gondozó

2011 óta dolgozom a Drogcentrumban szociális munkásként, jelenleg az Alacsonyküszöbű Ellátásban.

Feladataim:

 • iskolai munkák koordinálása
 • preventív és önismereti csoportok tartása
 • kortárssegítő képzés
 • egyéni esetkezelés
 • heti rendszerességű iskolai fogadóórák
 • Déli Party Szerviz
 • Drop- in szolgáltatás

Rózsa-Rab Hajnalka, közösségi gondozó

2009-ben végeztem a Szegedi Tudományegyetem szociológia szakán, jelenleg pedig családterapeuta képzésben részesülök. 2010 óta dolgozok a Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum alacsonyküszöbű szolgáltatásában.

Feladataim nagyon változatosak: nemcsak a részleghez tartozó ’Drop in’ szolgáltatásban veszek részt, hanem iskolai prevenciók végzésében, iskolai- és egyéb helyekre való kitelepülésekben, családterápiában, szülőkkel / hozzátartozókkal való konzultációban. Továbbá koordinátori szerepet töltök be a "Déli-Party Service" megkereső-szolgálatunkban, amelyhez önkénteseket képzünk ki minden évben. Emellett kvantitatív és kvalitatív kutatásokat, valamint statisztikákat is végzek a Drogcentrum számára.

 

Herfort Károly, közösségi gondozó